Et ledende kompetansehus for små og mellomstore bedrifter

Hvem er vi?

Om oss

Vi er et ledende kompetansehus for små og mellomstore bedrifter innen revisjon og nærliggende tjenesteområder.

Vi har mennesker med solid erfaring fra næringslivet og fra offentlig virksomhet.

Vi er engasjerte og kunnskapsrike og leverer tjenester du kan stole på.

Foruten attestasjonstjenester, er vår kompetanse i hovedsak knyttet til to områder: verdivurderinger og granskningstjenester.

Revisjonstjenester

Med oss får du en revisor som er aktiv i forhold til å sikre at selskapets risikoer innen regnskap, skatt og avgift blir håndtert på en sikker måte. Vi skal bidra til at ledelsen skal kunne konsentrere seg om å sikre best mulig lønnsomhet. For alle revisjonsoppdrag utpekes en oppdragsansvarlig statsautorisert revisor (HRS) som har erfaring og kompetanse tilpasset virksomheten, og som er personlig engasjert i å levere kvalitetstjenester på en effektiv måte.

Ta kontakt med oss for å få et uforpliktende tilbud på revisjon eller andre tjenester.

Den Norske Revisorforening
Den Norske Revisorforening

Revisor bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på. Som revisor hjelper du norsk næringsliv til å fungere bedre.

Den Norske Revisorforening

Revisor bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på. Som revisor hjelper du norsk næringsliv til å fungere bedre.

Revisorskifte

Les mer ...

Stifte selskap?

Les mer ...

Vi hjelper med blant annet

Revisjon av årsregnskap

Begrenset revisjon

Revisor Skattefunn

Særskilte regnskapsbekreftelser

Avtalte kontrollhandlinger rettet mot enkelte poster i regnskapet

Revisjon av avviklingsoppgjør

Bekreftelse av nærstående transaksjoner (aksjeloven § 3-8)

Revisor fusjon / fisjon og omdannelser

Våre hoder

Stian Bringsjord

Les mer ...

Lars Angermo

Les mer ...

Kontakt oss

400 67 466913 19 913
Frognerstranda 2, 0250 OSLO
Orgnr 996 123 057

Personvernserklæring